Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

szatorski

Przedłużanie ważności orzeczeń

Przedłużanie ważności orzeczeń UWAGA! WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...