Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

zaświadczenie lekarskie przed 16 rokiem życia