Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

zaświadczenie lekarskie po 16 roku życia