Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

wzor_legitymacji_ooby_niepelnosprawnej