Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

wynik badania specjalistycznego przed 16 rokiem życia