Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

wynik badania specjalistycznego po 16 roku zycia