Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Informacja w sprawie obsługi Klienta w trakcie epidemii

Informacja w sprawie obsługi Klienta w trakcie epidemii

Zasady funkcjonowania Zespołu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) wprowadzono do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle:

OBSŁUGA STRON

 1. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle ( pokój nr 33) od poniedziałku do piątku w godzinach:
  – 08.00 do 12.00
  – 13.00 do 15.00

  ZALECAMY ustalenie terminu wizyty pod nr telefonu
  723 401 470

 2. Za pomocą operatora pocztowego na adres:

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle
  ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

  Wniosek na kartę parkingową:

  Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu. W tym celu należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem 13 446 58 05. W dniu umówionej wizyty należy mieć ze sobą: dowód osobisty, aktualne zdjęcie, dowód wpłaty za wydanie karty w wysokości 21 zł .

  Wniosek na legitymację osoby niepełnosprawnej:

  Złożenie wniosku wraz z załączoną jedną fotografią odbywa się za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zespołu po wcześniej umówionej wizycie telefonicznej pod numerem 723 401 470. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność po pobrania w zakładce: druki do pobrania.