Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

e-PUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portalwww.epuap.gov.pl.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  1. Obywatelami a administracją
  2. Przedsiębiorcami a administracją
  3. Instytucjami administracji publicznej

Więcej informacji o e-PUAP

Korespondencję do nas z portalu EPUAP należy kierować na adres skrzynki: /PZONJaslo/SkrytkaESP