Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Aktualności

Informacja

W związku z uchyleniem art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

Ogłoszenie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle informujeme, że w dniu 09.06.2023r. (piątek) Zespół będzie nieczynny.Jednocześnie informujemy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania w Jaśle będzie czynny...

Przedłużanie ważności orzeczeń

UWAGA! WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...