Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Aktualności

Przedłużanie ważności orzeczeń – zmiana przepisów

ZMIANY dotyczące zachowania okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Dnia 30 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń w okresie pandemii. Zgodnie z tymi...

Świadczenie wspierające

Postępowanie dotyczy tylko osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie, które zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, potwierdza status osoby niepełnosprawnej : orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( wydane...