Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Aktualności

Informacja

Informacja

W związku z uchyleniem art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021r. poz. 2095, z późń.zm), na...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle informujeme, że w dniu 09.06.2023r. (piątek) Zespół będzie nieczynny.Jednocześnie informujemy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania w Jaśle będzie czynny w dniu : 17.06.2023r. (sobota)

Przedłużanie ważności orzeczeń

Przedłużanie ważności orzeczeń

UWAGA! WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...