Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle

Przedłużanie ważności orzeczeń – zmiana przepisów

ZMIANY dotyczące zachowania okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Dnia 30 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń w okresie pandemii.

Zgodnie z tymi przepisami orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upływa w okresie od dnia 08 marca 2020 r. do dnia 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na identyczne okresy przedłużone zostają karty parkingowe dla osób fizycznych.

Karty parkingowe dla placówek są przedłużone do dnia  31 marca 2024 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 grudnia 2023r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023r. poz. 2768).